Inkassoverksamhet

Ranking och information

Inkassoverksamhet innebär att en borgenär (den som vill ha skulden indriven) använder sig av externt bolag för för att driva in en obetald fordran mot en gäldenär (den som är skuldsatt).

Månadens företag blev...
Promentor Finans AB med motiveringen att de erbjuder kompletterande lösningar som fakturaköp och kreditupplysningar.
  • slide1
  • slide2
  • slide3

Välj noggrant

Väljer du ett undermåligt inkassobolag kommer indrivningen endast kosta dig mer pengar. Se istället till att välja inkassobolag med omsorg för att se till att dina obetalda fordringar slutar på ett plus i resultaträkningen.

Tillstånd & översyn

Datainspektionen är den myndighet som ger tillstånd och granskar de svenska inkassobolagen. Läs mer om aktiva tillstånd för att kontrollera inkassobolagen.

Kompletterande tjänster

Försök undvika inkasso genom att använda kreditupplysningar och fakturaköp. Många företag har gått över helt till att sälja fakturorna till ett factoringbolag för att minska kreditriskerna och öka likviditeten.